top of page

Hankkeesta

E3 on tutkimuspohjaisia ratkaisuja virusten leviämisen estämiseksi etsivä monitieteinen yhteisinnovaatioprojekti.

E3-projektissa pyritään valjastamaan tiede ja teknologia tehokkaiden vastatoimien luomiseen tartuntatautien leviämisen estämiseksi. Tavoitteena on, että jo nykyisen pandemian aikana ja erityisesti ennen seuraavan pandemian ilmaantumista olisi saatavilla teknisiä ratkaisuja, jotka vähentäisivät patogeenien, eli taudinaiheuttajien leviämistä ihmisten kohtaamispaikoissa. 

Projektissa tutkitaan erityisesti ilmalevitteisten patogeenien ja virusten eri leviämisreittejä sekä virusten monitorointi- ja havaitsemismenetelmiä, joiden avulla voidaan löytää ratkaisuja pitää sisäilma puhtaana ja turvallisena esimerkiksi toimistoissa, julkisissa tiloissa ja kulkuvälineissä. Päätavoite on kehittää ratkaisuja, joiden avulla yhteiskunnan eri toiminnot voivat jatkua keskeytyksettä ja ihmiset voivat jatkaa liikkumista ja elämistä turvallisesti epidemioista ja pandemioista huolimatta. 

E3 yhteisinnovaatioprojektin aikana pyritään löytämään parhaita keinoja estää virusten sekä tartuntatautien leviäminen sisätiloissa, jotta yhteiskunta voidaan pitää toimintakykyisenä myös pandemioiden aikana.

 

E3 on kokoluokaltaan yksi suurimmista Suomessa koskaan käynnistyneistä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisistä hankkeista. E3-hankkeen budjetti on 12 miljoonaa euroa ja kesto kaksi ja puoli vuotta.

Pandemioiden, kuten Covid-19:n, leviämisen hallinta edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka kattaa kaikki asiaankuuluvat tartuntareitit. Vastatoimenpiteiden monipuolisuus on avainasemassa pandemioiden torjunnassa.

E3 Project eocystem flow

Tehokkaiden suojastrategioiden löytäminen pandemioita ja tartuntatauteja vastaan edellyttää monitieteistä lähestymistapaa ja tiivistä yhteistyötä eri asiantuntijoiden, kuten lääkäreiden ja insinöörien, välillä.

fightvirus.png
E3 diat (5).png
E3 indoor health security
Konsortio
Yritykset
Tutkimusorganisaatiot
FMI_blue_logo.png
VTT__logo.png
THL_logo.png
TAMK_purple_logo.jpg
HY__logo.png
TTL_logo.png
TAU_purple_logo.png
Koordinaattorit & ekosysteemit
Tamlink_blue_logo.jpg
Spinverse_logo.png
CleverHealth Network_logo.jpg
Rahoittaja
BF_logo.png
bottom of page