top of page
  • Writer's pictureNea Alanen

Sosiaalityöntekijää kiinnostaa, millä tavoin lasten sairastavuus vaikuttaa perheiden arkeen?

Sosiaalitieteilijän tulokulma E3-projektissa on tutkia varhaiskasvatuksessa olevien lasten sairastamisen vaikutuksia lapsiperheiden arkeen. Hankkeessa työskentelevän väitöskirjatutkijan Johanna Helan mukaan on tärkeää huomioida useita erilaisia näkökulmia tutkittaessa sairastavuutta ja sen vaikutuksia lapsiperheisiin.

Johanna Hela
Johanna Hela, kuva: Ari Hallami

"Yhden alan ammattilaisena ei ehkä aina osaa antaa tarpeeksi painoarvoa joillekin muille näkökulmille, koska on niin vahvasti oman asiansa edustaja. Esimerkiksi päätöksenteossa on valtavan tärkeää, että oppii kuuntelemaan muiden näkemyksiä ja ymmärtämään sen, mikä on isossa kuvassa kaikille parasta. Näin tapahtuu, kun yhdistetään useiden osapuolten tieto ja näkemys, istutetaan eri alojen asiantuntijat saman pöydän ääreen. Sitähän tässä E3:ssa nimenomaan tehdään”


Hela tekee väitöskirjaansa Helsingin yliopistossa, sosiaalitieteiden tohtoriohjelmassa Hela on tiiviisti mukana E3-hankkeessa tehtävässä päiväkotitutkimuksessa, jonka toteuttamisessa hän on ollut tutkimuksen alusta asti, syksystä 2022.


Hela pyrkii selvittämään, minkälaisia järjestelyitä vanhemmat tekevät arkitilanteissa, kun lasta ei voidakaan viedä päiväkotiin sairastamisen vuoksi. Kuka jää lapsen kanssa kotiin? Miten siitä päätetään? Millaisia haasteita perheet kohtaavat ja mikä edistää vanhempien jaksamista? Onko lapsen sairastavuuden määrä yhteydessä perheen sosioekonomiseen asemaan, eli onko esimerkiksi vanhempien koulutuksella, tuloilla tai asuinalueella jotakin vaikutusta? Näitä asioita Hela pohtii.E3 tarjosi mahdollisuuden pureutua tärkeisiin tutkimusaiheisiin


Helan väitöskirja sai sukkelan alkunsa E3-hankkeesta, sillä se tarjosi hänelle väylän tutkia tärkeätä aihetta omasta näkökulmasta.


”Olen pohtinut näitä aiheita työssäni sosiaalityöntekijänä. Miten perheet saavat apua ja tukea, kun lapset sairastavat paljon tai usein? Kun ymmärretään tavallisia ilmiöitä ja asioita paremmin, niin pystytään järjestämään myös erilaisia palveluita ihmisille. Sellaisia palveluita ja tukea, mitä he oikeasti tarvitsevat arjessa.”


Oli alusta asti tiedossa, että hankkeeseen toivottiin myös yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa. Helan väitöskirjatutkimusta ohjaavat Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) puolelta lääketieteen tohtori ja fyysikko Ville Vartiainen sekä Helsingin yliopiston puolelta valtiotieteiden tohtori, dosentti ja sosiaalityöntekijä Eveliina Heino. Tutkimuksen tapaan myös ohjaajat ovat poikkitieteellisiä.

Johanna Hela kuvituskuva
Hela on hoitanut E3-hankkeen päiväkotitutkimuksessa käytännönjärjestelyitä ja esimerkiksi päiväkodissa otettujen näytteiden kuljettamista biopankkiin. Kuva: Ari Hallami

Tärkeän aiheen äärellä


Hela pitää erityisen hienona asiana, että hän pääsi mukaan E3-hankkeeseen ja tutkijan ura sitä myöten mahdollistui. Kokeneet tutkijat ovat suunnitelleet, miten hankkeessa kerätään aineistoja. Se on ollut suureksi avuksi. Lisäksi Hela on päässyt tiiviin tutkijayhteisön keskelle, joka haastaa häntä tekemään tutkimusta tavoilla, joita hän ei välttämättä olisi valinnut ilman hankkeen osapuolien tarjoamaa osaamista.


”Määrälliset tutkimusmenetelmät eivät kuulu vahvuuksiini. Toisaalta taas ohjaajani Vartiainen on niissä hyvä, joten saan häneltä oppia. Jos olisin alkanut tekemään väitöskirjaa yksin ilman hanketta, en todennäköisesti olisi päätynyt tekemään sitä niin monimenetelmällisesti kuin nyt teen. Eli saan myös oppia paljon uutta ja astua omalle epämukavuusalueelleni.”

Hela pääsi hankkeeseen mukaan sen verran aikaisessa vaiheessa, että hän pystyi myös vaikuttamaan hieman siihenkin, minkälaisia kysymyksiä koetilanteissa osallistujilta kysytään, jotta ne vastaavat aiheita, joita hän itse pitää merkittävinä tutkia.


Tukea tarvitseville


Hela pitää valtavan tärkeänä sitä, että apua tarvitseville perheille tarjottaisiin ennaltaehkäisevää palvelua.


“Esimerkiksi lastensuojelun palvelujen tarve pitäisi minimoida sillä, että perheet saisivat tukea juuri sellaisissa kohdissa, joissa asiat ovat vielä ihan ok, mutta huomataan vanhempien kuormittuminen. Tällaista tukea voisi olla muun muassa lastenhoitoavun tarjoaminen matalalla kynnyksellä.”


Helan mukaan olisi opittava tunnistamaan perheiden tarpeita ja haastavia kohtia, joita tukemalla tilanteiden ikäviä vaikutuksia voitaisiin ennaltaehkäistä.


”Avun tarjoaminen ajoissa voi muuttaa tilanteen suunnan täysin. Vaihtoehtona on se, ettei perhe saa riittävää apua ja voidaan joutua tilanteeseen, jossa tarvitaan paljon vahvempia palveluita, jotka ovat vaihtoehtoina sekä inhimillisesti että taloudellisesti kuormittavampia. ”


Näkyvyyttä isomman kokonaisuuden kyljessä


Helan mukaan sosiaalityön tutkimus ei saa aina kovin laajaa näkyvyyttä, koska se on volyymiltään pienempi kuin esimerkiksi lääketieteellinen tutkimus.


”Suuressa hankkeessa väitöskirjaa tehtäessä on myös se etu, että pystyy hankkeen koolla ja näkyvyydellä tuomaan niitä aiheita esille, joita itse pitää tärkeinä ja sitä kautta saamaan laajempaa näkyvyyttä.”


Väitöskirjan olisi määrä valmistua vuonna 2027. E3:n päiväkotitutkimuksen aineisto valmistuu huhtikuun lopussa. Silloin Hela voi alkaa viimeistelemään ensimmäistä tutkimusartikkeliaan ja parhaimmillaan se julkaistaneen syksyllä 2024.
Teksti: Nea Alanen

Kuvat: Ari Hallami

Comments


bottom of page