top of page
  • Writer's pictureNea Alanen

Uusi tutkittu tieto ja yhteistyö muiden huippuosaajien kanssa ovat arvokasta pääomaa Air0:lle

Air0 on suomalainen yritys, joka suunnittelee ja valmistaa patentoituja huippuluokan ilmanpuhdistimia. E3-hankkeessa heidän tavoitteenaan on olla sekä mukana uuden tiedon tuottamisessa että pysyä kiinni tuoreimmassa tiedossa pandemiatutkimuksen edetessä vinhaa vauhtia. Air0 tuo hankkeeseen mukaan kaupallista näkökulmaa sekä omaa ilmanpuhdistusosaamistaan."Suuri rikkaus E3-hankkeessa on se, että olemme samassa ympäristössä muiden muassa virologien, lääkäreiden ja aerosolifyysikoiden kanssa. Meidänkin näkökulmamme on laajentunut hankkeen aikana melkoisesti. On todella arvokasta ja tärkeää tarkastella samaa teemaa eri alojen asiantuntijoiden näkökulmista", kertoo Hanna Liljapelto, Air0:n toimitusjohtaja.


Hanna Liljapelto, kuva: Air0

E3:n pandemiatutkimus etenee vauhdikkaasti ja on suuri rikkaus, että hankkeessa on mukana iso joukko erilaisia tutkijoita, jotka työkseen seuraavat ja jakavat tietoa myös hankkeen yritysosapuolille, joiden näkökulma on erilainen ja asiakaslähtöisempi.


"Pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin, kun meillä on alan viimeisin tieteellisesti todistettu tieto. Autamme erilaisissa tiloissa terveysturvallisuuden kanssa sekä estämme samalla ilmalevitteisten tautien leviämistä."


Hankkeen teemat ovat myös Air0:n ydintekemistä ja yritykselle olikin jo heti alusta asti selvää, että he tahtovat olla mukana.


Parhaimmaksi anniksi hankkeen vajaan ensimmäisen vuoden aikana Liljapelto nimeää E3:n yhteiset työpajat ja muut kohtaamiset, joissa hankkeen osapuolet tapaavat ja keskustelevat sekä vievät hanketta eteenpäin suunnitelmien mukaisesti.


"Työpajat ovat ihan superkiinnostavia. Niissä oppii valtavasti ja saa juuri sen viimeisimmän tiedon ihan ihmisten omin sanoin. Todella antoisaa ja hyödyllistä! Samalla on selvää, että teemme töitä hyvin moniulotteisen asian äärellä, jossa vastausten löytäminen ei ole aina helppoa."

Yksi ensimmäisistä näytön paikoista hankkeessa Air0:lle on juuri käyntiin lähtevä päiväkotitutkimus, jossa tehdään interventioita helsinkiläisiin päiväkoteihin ja tutkitaan, vaikuttaako puhdistettu ilma lasten ja henkilökunnan sairastuvuuteen. Myös Air0:n laitteita sijoitetaan kahden vuoden ajaksi päiväkodin tiloihin puhdistamaan ilmaa.


"E3:ssa juuri alkava päiväkotihanke on meille tässä tutkimuksessa ensimmäinen tositilanne, johon käytännössä pääsemme osallistumaan. Mielestämme on myös erittäin kiinnostavaa, miten näin kunnianhimoinen tutkimus ylipäänsä järjestetään ja organisoidaan. Toki kuluu aikaa ennen kuin saadaan valmiita tuloksia."


Yhteistyökumppaneiden osalta tärkeää on verkostoituminen. Air0 on jo löytänyt uusia tuttavuuksia, jotka luovat pohjaa hyvälle yhteistyölle.


"Uskomme vahvasti, että hankkeessa tulee nousemaan myös pidemmän aikavälin yhteistyökumppaneita."


Air0:ssa pyritään hankkeen myötä optimoimaan entistä tarkemmin myös ilmanpuhdistimen toimintaa.


Kuva: Air0

"Air0 ilmanpuhdistimet itsessään on optimoitu siten, että ne tuottavat mahdollisimman paljon puhdasta ilmaa ja pitävät näin huoneilman mahdollisimman puhtaana. Laitteissa on myös etähallinta- ja ohjelmointimahdollisuus. Laitehan itse ei seuraa ilmanlaatua, vaan voidaan esimerkiksi yhdistää ilmanlaatua mittaaviin sensoreihin ja täten puhdistamaan ilmaa automaattisesti eri parametrien perusteella”


"Käytännössä laite siis esimerkiksi säätää itsensä kovemmalle teholle, kun raja-arvo pitoisuuksissa ylitetään. Näin voidaan optimoida puhdistusta resurssitehokkaasti. Jos puhutaan vaikka toimisto- tai päiväkotitiloista, niin tällaisten ominaisuuksien ansiosta huoneilmaa ei tarvitse puhdistaa yötä päivää, vaan ilmaa voidaan puhdistaa tarvittaessa", Liljapelto taustoittaa.


Liljapellon mukaan yrityksessä ollaan valmiita kehittämään laitteistoa myös hankkeessa opitun mittaroinnin perusteella.


"Kun olen kuunnellut näiden eri E3-työpajojen teemoja, ne pyörivät usein mittaroinin ympärillä. Se on kiinnostava teema, ja tulosten perusteella mekin voimme kehittää eteenpäin automaatiotamme. Mitkä ne parametrit olisivat, ja millä kulmakertoimella pitää tehostaa ilman puhdistusta", Liljapelto pohtii.


Kaupallistaminen ja asiakastuntemus ovat ilmanpuhdistuksen lisäksi asioita, joita Air0 tarjoaa E3-hankkeeseen. Yritys toivoo saavansa hankkeesta uutta tieteellistä tietoa ja tuloksia, joilla voidaan vaikuttaa käytännön tekemiseen ja loppuasiakkaiden käyttäytymiseen sekä halukkuuteen hyödyntää teknologioita terveysturvallisuutta ajatellen.


"Tahdomme vielä alleviivata hankkeen yhteistyön hienoutta ja kuinka kaikki osapuolet on otettu hyvin mukaan. Toivottavasti tuloksilla olisi myös laajaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ilolla olemme mukana!", Liljapelto summaa.
コメント


bottom of page