top of page
  • Writer's pictureE3 Pandemic Response

E3 aloittaa laajan tutkimuksen Helsingin kaupungin päiväkodeissa

Voiko flunssien leviämistä rajoittaa sisäilman puhdistamisen avulla?

E3 hankkeessa alkaa laaja kaksivuotinen monialainen tutkimus, joka kattaa Helsingin kaupungin koko varhaiskasvatuksen. Neljään helsinkiläiseen päiväkotiin keskittyvien tutkimusten ydintarkoituksena on selvittää, voidaanko ilmanpuhdistamisella vähentää lasten ja aikuisten sairastumista kiertäviin ylähengitystieinfektioihin ja vatsatauteihin. Asetelma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata samassa sisätilassa merkittävän osan päivästä viettäviä samoja henkilöitä kahden vuoden ajan.

Leikki-ikäiset sairastavat keskimäärin kymmenestä kolmeentoista tarttuvaa infektiota vuodessa. Infektiot kestävät keskimäärin yhdestä kolmeen viikkoa. Näiden päivien aikana lapset eivät pääse päivähoitoon ja heidän toisen vanhempansa tai isovanhempansa tulee jäädä kotiin hoitamaan heitä. Ainakin osan infektioista oletetaan tarttuvan päivähoidosta.


Infektiot aiheuttavat myös varhaiskasvatuksen henkilökunnan sairastumisia ja poissaoloja työstä erityisten epidemioiden aikana. Lastenhoitajat, perhepäivähoitajat ja lastentarhanopettajat olivat poissa töistä keskimäärin 21–29 päivää koronapandemian ensimmäisenä vuonna 2020. Päiväkoti-infektioilla on siis kokonaisuudessaan suuri yhteiskunnallinen merkittävyys.


Tutkimuksessa kartoitetaan lasten ja työntekijöiden sairastavuutta kaikissa Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköissä. Tämän lisäksi neljään päiväkotiin toteutetaan ilmanpuhdistusinterventio, jonka toivotaan vähentävän tartuntoja päivähoidossa ja näin ollen lapsen kokonaissairastavuutta.


"Minusta on hienoa, että saamme olla mukana tässä tutkimuksessa. Olen iloinen, että vihdoinkin tällaista asiaa tutkitaan. Tartuntataudit ja infektiot haastavat todella paljon niin pikkulapsiperheitä kuin varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja aiheuttavat paljon sairaspoissaoloja. Olisi yhteiskunnallisesti merkittävää, että löytyisi keinoja vähentää päiväkodeissa tartuntatautitartuntoja", toteaa Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi.

Monialaiseen tutkimukseen kuuluvat muiden muassa perheille toimitettavat helpot pikatestit, lasten, vanhempien ja henkilökunnan terveyskyselyt oireiden selvittämiseksi, spesifiset sisäilmaratkaisut, ilmanlaadun ja aerosolien mittaukset tiloissa sekä näiden kokonaisvaltainen analysointi.


Se sisältää lääketieteellistä tutkimusta kuten sairastavuuden mittaamista ja interventiopäiväkodeissa toteutettavaa biologisten virusnäytteiden keräystä sekä ihmisistä että ympäristöstä, rakennusteknisiä selvityksiä sekä laajoja aerosolitutkimuksia. Tutkimuksen aerosoliosuudessa keskitytään sisäilman puhdistamiseen ja sisäilman olosuhteiden mittaamiseen suorien ja epäsuorien indikaattorien löytämiseksi ilmateitse leviävien taudinaiheuttajien tunnistamiseksi​​ Lisäksi päiväkotien sisäilman epäpuhtauksia suodatetaan hankkeen yritysosapuolten ilmanpuhdistusteknologioiden avulla.


Tutkimusaineistoa täydennetään rekisteritiedolla. Näytteet kerätään ja käsitellään tutkijoiden toimesta. Lisäksi päiväkotien sisäilman epäpuhtauksia suodatetaan hankkeen yritysosapuolten ilmanpuhdistusteknologioiden avulla.


Tutkimuksessa keskitytään sisäilman puhdistamiseen ja sisäilman olosuhteiden mittaamiseen suorien ja epäsuorien indikaattorien löytämiseksi ilmateitse leviävien taudinaiheuttajien tunnistamiseksi​​.


Nykyisen Covid-19 -pandemian aikana ilmateitse leviävien taudinaiheuttajien rooli on noussut erittäin tärkeäksi kysymykseksi. Ilmateitse leviävien infektoiden minimoiminen edellyttää tartunnan aiheuttavien taudinaiheuttajien pitoisuuden radikaalia vähentämistä hengitysilmasta.


Tärkeitä lähtökohtia:


  • ylähengitystieinfektioiden ilmeneminen vähenee puhdistamalla hengitysilmaa taudinaiheuttajista

  • ilman puhdistus vähentää myös vatsatautien ilmenemistä

  • työntekijöiden sairastavuus ja sitä myöten poissaolot vähenevät

  • vanhempien töistä poissaolot johtuen lapsen/omasta sairastumisesta perheessä vähenevät


Tutkimusta vetävät tutkijalääkäri Enni Sanmark Helsingin yliopistollisesta sairaalasta ja talotekniikan teollisuusprofessori Piia Sormunen Tampereen yliopistosta. Mukana yhteistyössä on useita eturivin yrityksiä, jotka tuovat mm. diagnostiikkaa, ilmanvaihto- ja sensoritekniikkaa, tutkimustahoina Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS), Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Ilmatieteen laitos, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, VTT sekä Helsingin yliopisto. Päiväkotitutkimuksessa mukana ovat yrityksistä Granlund, Air0, Halton Group, Lifa Air, Alme Solutions, Inspector SEC (ISEC), Airlyse, Filterpak sekä Roche Diagnostics.


E3 Pandemic Response and Enterprise Solutions on Business Finlandin ja mukana olevien yritysten rahoittama 2,5-vuotinen yhteiskehityshanke, jonka tavoite on tutkia virusten leviämisreittejä ja sitä, miten yhteiskunnan eri toiminnot voidaan pitää toimintakykyisinä pandemioista huolimatta. CleverHealth Network- ja Indoor Air Quality ecosystem (IAQe) sisäilmaekosysteemien yhdessä rakentamassa monialaisessa hankkeessa on mukana kaikkiaan 22 suomalaista yritystä sekä seitsemän tutkimuslaitosta ja sitä koordinoivat Tamlink ja Spinverse.


Lisätietoja:


Piia Sormunen

Tampereen yliopisto

p. 050 476 6731


Enni Sanmark

Helsingin yliopistollinen sairaala

p. 040 844 6940Viitteet:


Heikkinen, T. & Ruuskanen, O. Lapsen infektiokierre. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2001;117(7):731-736. https://www.duodecimlehti.fi/duo92177


Heikkinen, T., Waris, M. & Ruuskanen, O. Lasten infektiosairaudet: Flunssa. 18.11.2020. 2022 Kustannus Oy Duodecim. https://www.oppiportti.fi/op/lif00002/do


Jalanko, H. Flunssa lapsella. Lääkärikirja Duodecim. 17.2.2021. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00124Kuvat: Canva

Comments


bottom of page